Куп на ОФМ

1/4 финале – 2 мажи

1/4 финале – 2 жени

1/4 финале – 1 мажи

1/4 финале – 1 жени

Претколо за 1/4 финале жени