Куп на ОФМ

1/4 финале – 2. натпревари


Најава за 1/4 финале – 2. натпревари 

1/4 финале


Најава за 1/4 финале – 1. натпревари 

Претколо за 1/4 финале

Најава за претколо за 1/4 финале – 2. натпревар жени 
Најава за претколо за 1/4 финале