3 Ристо НИКОЛОВ / Risto NIKOLOV

Височина
198
Тежина
92
Роден/a
05.10.1990

Среден блокер – 05.10.1990 – Џио Струмица (Македонија) – височина 198 – тежина 92
Middle Blocker – 05.10.1990 – GIO Strumica (Macedonia) – height 198 – weight 92