Кондиционен тренер / Fitness Coach Кристијан Франсоа КАПФЕР / Christian Francois KAPFER

Роден/a
08.04.1955

Кондиционен тренер 2 – 08.04.1955 –
Fitness Coach 2 – 08.04.1955 –